Услуги за одит на автопарка

Експертиза и персонални решения за вашия автопарк

Ние предлагаме специализирани консултантски услуги покриващи целия аспект на флийт мениджмънт в оптимално състояние:

от момента на одитиране на автопарка, до разработване на стратегия за контрол на разходите, за да постигнем най-добрите резултати, покриващи вашите нужди.

Одитиране на автопаркове

fleet audit icon

Одитирането на автопарка е независимо и обективно оценяване на ефективността на управлението му, следвайки сферите, в които ние можем да подобрим параметрите.

В последващия анализ, ние ще ми предложим прецизна информация и отчети за: техническите спецификации на превозните средства, придобиването им, поддръжка и сервизиране, пренасочване по служители, заместващи автомобили, операции, разход на гориво, мениджмънт на риска, мениджмънт на данните с нашите IT решения.

С тези анализи за автопарка ние идентифицираме силните и слабите страни в управлението му, като предлагаме решения за подобрение, изготвяме план за действие и осъществяваме подкрепа по време на привеждането в действие на избраните решения.

Вътрешни правила

car policy icon

Имаме богат опит в създаването и внедряването на вътрешни правила отговарящи на нуждите на вашия автопарк.

Можем да развием за вас методологии и процедури в случай на инцидент, информация за потребителите, разход на гориво, използване на автомобилите. Така всички служители със служебни автомобили ще знаят дали могат или не могат да извършват определени дейности.

Безопасно шофиране

defensive driving icon

Притежаваме необходимата експертиза за анализиране на рисковете, свързани с използване на превозните средства и също така, предлагаме решения за минимализирането им, като: мениджмънт на безопасното шофиране, курсове за водачи с малък опит, периодични курсове за водачи с и без опит, обучение за превенция на инциденти, начини за избягване на проблеми от неправилно използване на превозните средства.

Придобиване на автомобили

car purchasing icon

Ние ще ви предложим подкрепа за избора на превозни средства, които ще отговорят на нуждите ви, съобразявайки параметрите за безопасност, комфорт и разходи.

 

Описваме специфичните изисквания за вашия автопарк и ви подпомагаме при преговорите за постигане на по-добри резултати за придобиването на превозните средства.

 

Предлагаме подкрепа при вземане на решението ви за идентифициране на най-добрите решения за закупуване на вашия автопарк, без значение дали е директна покупка, финансов или оперативен лизинг.

 

За да вземете най-доброто решине за това имате нужда от независим експерт с отлични познания за местния пазар, който да покаже съществуващите възможности за партниране с всеки един доставчиците на пазара.