Услуги за оптимизация и намаляване на разходите

Услуги по управление на автопаркове

Ние предоставяме подкрепящи услуги на основните заинтересовани страни, участващи в работата на автопарка, за получаване на най-ефективни решения за постигане на целите!

Обучения на водачите

defensive driving icon

Проучванията показват, че по-опитни водачи помагат на автопарка да работи при високи условия на безопасност. Можем да ви помогнем да постигнете това и с вашия автопарк.

 

Нашите курсове за безопасно шофиране интегрират опита и експертизата с програми за обучение по трафика и други услуги за безопасност на водачите. Разработихме конкретни решения и стратегии за управление на безопасността. По този начин можем да използваме индивидуални тестове на всеки водач и след това да определим главните рискове за всеки от тях и да организираме курсове за безопасно шофиране за покриване на техните специфични нужди.

 

Основната ни цел е да подобрим способностите и уменията на всички водачи.

Оптимизация на маршрути

route optimization icon

Съвременните технологии осигуряват пълна подкрепа за постигане на всички цели, които всеки флийт мениджър очаква да постигне за ефективността на управлението на автопарка.

 

За постигането на тази цел са необходими мощни инструменти, които могат да предоставят всички данни, необходими за оптимизиране на параметрите отразяващи се върху ефективността на управлението на автопарка.

  • Оптимизиране разхода на гориво
  • Поведението на водачите
  • Оптимизиране на пробега

 

Дори можем да постигнем повече за вас.

Предлагаме решения за оптимизиране и планиране на маршрутите на потребителите от районите на тяхната работа, което носи две предимства: оптимизиране на пробега и възможност за достигане по-бързо до клиентите, което може да се отрази и на увеличаването на обема на продажбите.

  • Оптимизиране на маршрута и планиране
  • Отчет за дейността
  • Мониторинг на свързаните разходи
  • Управление на продуктовия портфейл и документация за измерване на времето
  • Автоматизирани отчети от мониторинга
  • Извършване на други видове маршрути: комбиниране и разпределение на маршрути

GPS мониторинг

gps monitoring icon

Установихме, че GPS мониторингът е много полезно средство за менажиране на автопарковете, ако бъде използван на пълния си капацитет. Обикновено, това техничеко средство не се ползва изцяло от клиентите по различни причини. Всъщност, ние предоставяме на ваше разположение единна интеграция на GPS мониторинга.

 

Нашите експерти събират необходимите данни, обработват ги заедно с всички други данни, специфични за целия автопарк и ги интегрират в индивидуален отчет, за да получите оптимални резултати. Информацията, постигната чрез нашите телематични решения е много полезна.

 

Системата предоставя конкретни и точни данни – включително GPS местополжение, скорост, производителност на двигателя, определяне на разхода на гориво, оптимизиране на маршрута и план за поддръжка.

 

Нашият стратегически подход към GPS мониторинга е насочен както към пестене на енергия, така и към свързаните с това решения, така че всички дейности по управление и употреба на автопарка да се извършват оптимално. Внимателното наблюдение на тези данни гарантира, че потребителите управляват превозни средства безопасно и с оптимални разходи.